Realizacja projektów finansowanych z funduszy UE

Dodano: 28 sierpnia 2019

 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice

Fundusze Europejskie


Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego


 Przyjazna Szkoła

banerek


Program  Operacyjny Polska Cyfrowa na lata  2014-2020 

Projekt pn.“Cyfrowa Gmina”


Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłbych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Kolejny projekt zrealizowany przez Gminę Włoszakowice
Kolejny sprzęt komputerowy trafił do mieszkańców naszej gminy


Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym

Kolejna sala wiejska zostanie wyremontowana. Podpisano umowę na modernizację budynku
W Bukówcu Górnym rozpoczęły się prace remontowe
Ponad milion złotych dofinansowania. Podpisanie umowy


Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej

Miasteczko rowerowe i bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Włoszakowice
Umowa na budowę miasteczka rowerowego podpisana


Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy ul. Jana Otto i Podgórnej we Włoszakowicach
Podpisano umowę na przebudowę ulic Jana Otto oraz Podgórnej we Włoszakowicach


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych 

Gmina Włoszakowice z przyznanym dofinansowaniem dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
Długo wyczekiwana inwestycja z dofinansowaniem