Leśniczówka Krzyżowiec

Krzyżowiec jest jedną z najchętniej odwiedzanych leśniczówek w gminie Włoszakowice. Znajduje się przy niej utworzone w 1996 roku miniarboretum z wieżą widokową, z której można podziwiać różne ciekawe gatunki roślin. Obok leśniczówki rosną również wiekowe dęby oraz stoją piece do wypalania węgla drzewnego, tzw. retorty.