RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2023)

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2023)

 1. Gbór Izabela
 2. Kurpisz Kazimierz - Przewodniczący Rady Gminy
 3. Langner Dorota
 4. Michalska Hanna
 5. Poloch Zenon
 6. Przezbór Irena
 7. Resler Jerzy
 8. Rzeźniczak Maria
 9. Sobecka Helena
 10. Sujecki Marius
 11. Szady Mariusz
 12. Szaferska-Poczekaj Aneta
 13. Wąsowicz Marek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 14. Wilczak Karol
 15. Zając Bartosz

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-2023​

 1. Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
 2. Radny - Bartosz Zając
 3. Radny - Dorota Langner
 4. Radny - Helena Sobecka
 5. Radny - Mariusz Szady
 6. Radny - Zenon Poloch

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2018-2023​

 1. Radny - Irena Przezbór
 2. Radny - Izabela Gbór
 3. Radny - Karol Wilczak
 4. Radny - Marek Wąsowicz
 5. Radny - Maria Rzeźniczak
 6. Radny - Marius Sujecki

 Komisja Rewizyjna 2018-2023​

 1. Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
 2. Radny - Hanna Michalska
 3. Radny - Izabela Gbór
 4. Radny - Jerzy Resler

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2023​

 1. Radni - Hanna Michalska
 2. Radni - Irena Przezbór
 3. Radni - Maria Rzeźniczak
 4. Radni - Marius Sujecki