RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2023)

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2023)

 1. Kazimierz Kurpisz - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Marek Wąsowicz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Izabela Gbór 
 4. Dorota Langner 
 5. Hanna Michalska 
 6. Zenon Poloch 
 7. Irena Przezbór 
 8. Jerzy Resler (do 2021 r.)
  Tomasz Skorupiński (od 2022 r.)
 9. Maria Rzeźniczak 
 10. Helena Sobecka 
 11. Marius Sujecki 
 12. Mariusz Szady 
 13. Aneta Szaferska-Poczekaj 
 14. Karol Wilczak 
 15. Bartosz Zając 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-2023​

 1. Dorota Langner - Przewodnicząca Komisji
 2. Aneta Szaferska Poczekaj
 3. Bartosz Zając
 4. Helena Sobecka
 5. Mariusz Szady
 6. Zenon Poloch

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2018-2023​

 1. Irena Przezbór - Przewodnicząca Komisji
 2. Izabela Gbór
 3. Karol Wilczak
 4. Marek Wąsowicz
 5. Maria Rzeźniczak
 6. Marius Sujecki

 Komisja Rewizyjna 2018-2023​

 1. Hanna Michalska - Przewodnicząca Komisji 
 2. Aneta Szaferska Poczekaj
 3. Izabela Gbór
 4. Jerzy Resler (do 2021 r.)

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2023​

 1. Maria Rzeźniczak - Przewodnicząca Komisji
 2. Hanna Michalska 
 3. Irena Przezbór
 4. Marius Sujecki