RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja IX: 2024-2029)

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja IX: 2024-2029)

 1. Danuta Poloszyk - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Patryk Kamieniarz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Michalina Dąbkowska 
 4. Jan Kot
 5. Kazimierz Kurpisz
 6. Dawid Kuśnierek
 7. Adam Lemański
 8. Marlena Lipowa
 9. Małgorzata Małuszek
 10. Szymon Marcinek
 11. Monika Michalewicz
 12. Maria Rzeźniczak 
 13. Natalia Walkowiak
 14. Karol Wilczak 
 15. Bartosz Zając 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


 Komisja Rewizyjna


 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji