Inwestycje

  

Innowacyjna technologia melioracji stawów w naszej gminie

Innowacyjna technologia melioracji stawów w naszej gminie

W maju zakończono prace melioracyjno-konserwacyjne obejmujące obszar zbiornika wodnego w Bukówcu Górnym. Wykonawcą zadania wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku była firma Diuna
z Międzychodu.

Trwają prace związane z modernizacją terenu przy sali wiejskiej i remizie OSP w Bukówcu Górnym

Trwają prace związane z modernizacją terenu przy sali wiejskiej i remizie OSP w Bukówcu Górnym

Firma RIEDEL – Piotr Riedel realizuje w Bukówcu Górnym zadanie pn. „Wymiana kostki brukowej wraz z utwardzeniem terenu i odwodnieniem w obrębie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej i sali wiejskiej w miejscowości Bukówiec Górny”. Zauważalne są już pierwsze efekty wykonanych robót.

Zakończył się remont ciągu pieszego na ulicy Boszkowskiej w Grotnikach

Zakończył się remont ciągu pieszego na ulicy Boszkowskiej w Grotnikach

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach zakończył remont chodnika na ulicy Boszkowskiej w miejscowości Grotniki. Zadanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym z szansą na dofinansowanie

Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym z szansą na dofinansowanie

Zgodnie z uchwałą nr I/54/23 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior z dnia 11 maja 2023 r. wniosek gminy Włoszakowice na zadanie pod nazwą „Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym” znalazł się na liście operacji wybranych do finansowania. 

Podpisano umowę na modernizację terenu przy budynku sali wiejskiej w Bukówcu Górnym

Podpisano umowę na modernizację terenu przy budynku sali wiejskiej w Bukówcu Górnym

18 maja br. w Urzędzie Gminy Włoszakowice podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Wymiana kostki brukowej wraz z utwardzeniem terenu i odwodnieniem w obrębie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej i sali wiejskiej w miejscowości Bukówiec Górny”.

Ulice Spokojna, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach oficjalnie otwarte

Ulice Spokojna, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach oficjalnie otwarte

W dniu 18 maja br. dokonano oficjalnego otwarcia ulicy Spokojnej, Bogusławskiego oraz Kurkiewicza we Włoszakowicach.    

Przebudowa ulicy Jana Otto i ulicy Podgórnej we Włoszakowicach  z dofinansowaniem

Przebudowa ulicy Jana Otto i ulicy Podgórnej we Włoszakowicach z dofinansowaniem

Zarządu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Uchwałą Nr 6501/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku przyznał Gminie Włoszakowice pomoc dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Nowe drogi i nasadzenia drzew miododajnych z dofinansowaniem

Nowe drogi i nasadzenia drzew miododajnych z dofinansowaniem

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Włoszakowice dotacje ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sadzonek drzew miododajnych w roku 2023.

Miasteczko rowerowe i bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Włoszakowice

Miasteczko rowerowe i bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Włoszakowice

Wójt Robert Kasperczak reprezentujący Gminę Włoszakowice podpisał umowę, której przedmiotem jest otrzymanie dofinansowania na realizację Projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.

Ogłoszono przetarg na modernizację terenu przy budynku sali wiejskiej w Bukówcu Górnym

Ogłoszono przetarg na modernizację terenu przy budynku sali wiejskiej w Bukówcu Górnym

Gmina Włoszakowice ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wymiana kostki brukowej wraz z utwardzeniem terenu i odwodnieniem w obrębie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej i sali wiejskiej w miejscowości Bukówiec Górny”.

Największa inwestycja drogowa gminy Włoszakowice wkracza w decydującą fazę

Największa inwestycja drogowa gminy Włoszakowice wkracza w decydującą fazę

Rozpoczęta jesienią ubiegło roku przebudowa drogi na odcinku Boszkowo-Letnisko -Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż drogi Włoszakowice – Dominice przebiega zgodnie z harmonogramem.