Inwestycje

  

Umowy na termomodernizację sal wiejskich podpisane

Umowy na termomodernizację sal wiejskich podpisane

2 czerwca w  Sali Trójkątnej Urzędu Gminy Włoszakowice Wójt Gminy Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Ławeckiej podpisał umowy z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację sal wiejskich w Sądzi, Zbarzewie oraz Jezierzycach Kościelnych.

Ważna inwestycja na terenie gminy Włoszakowice właśnie się rozpoczęła

Ważna inwestycja na terenie gminy Włoszakowice właśnie się rozpoczęła

Z końcem maja w Grotnikach rozpoczęła się inwestycja drogowa pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: ulica Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach”.

Malowanie znaków poziomych na drogach gminnych i powiatowych w gminie Włoszakowice

Malowanie znaków poziomych na drogach gminnych i powiatowych w gminie Włoszakowice

Na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych przeprowadzone zostały prace związane z odświeżeniem oraz uzupełnieniem znaków poziomych na drogach gminnych. Odnowiono oznakowania m.in. przejść dla pieszych, strzałki, linie segregacyjne, linie wyznaczające pas postoju oraz linie bezwzględnego zatrzymania.

Ulica Zalesie we Włoszakowicach w przebudowie

Ulica Zalesie we Włoszakowicach w przebudowie

Prace na ulicy Zalesie we Włoszakowicach wkraczają w decydujący etap.

Kolejne drogi dojazdowe do pól z asfaltem

Kolejne drogi dojazdowe do pól z asfaltem

Na terenie gminy Włoszakowice postępują prace związane z budową nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych.

Umowa na przebudowę ulic w Grotnikach podpisana

Umowa na przebudowę ulic w Grotnikach podpisana

5 maja w Urzędzie Gminy Włoszakowice została podpisana umowa na przebudowę ulicy Wiejskiej, Krótkiej oraz Boszkowskiej w Grotnikach.

Przebudowa ul. Adamowo z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Adamowo z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozytywnie rozpatrzony został wniosek Gminy Włoszakowice na przebudowę ulicy Adamowo w Krzycku Wielkim.