Inwestycje

  

Przebudowa ulicy Jana Otto i Podgórnej na ukończeniu

Przebudowa ulicy Jana Otto i Podgórnej na ukończeniu

Prace na kolejnej gminnej inwestycji weszły w fazę końcową.

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Włoszakowice

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Włoszakowice

„Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach” – tak brzmi tytuł wniosku o dofinansowanie projektu, który Gmina Włoszakowice złożyła w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 199 528,78 zł.

Sądzia zyska nową drogę asfaltową

Sądzia zyska nową drogę asfaltową

10 kwietnia wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak podpisał w imieniu Gminy Włoszakowice umowę dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych

Dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych

11 kwietnia wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak podpisał w imieniu Gminy Włoszakowice umowę dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego zakupu sadzonek drzew miododajnych w wysokości 17 820,00 zł.

Ulica Klonowa z oświetleniem ulicznym

Ulica Klonowa z oświetleniem ulicznym

Na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach oraz po konsultacjach z mieszkańcami, firma Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zakończyła montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Klonowej we Włoszakowicach.

Gmina z olbrzymią dotacją z UE na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej

Gmina z olbrzymią dotacją z UE na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej

W czwartek 4 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 8215/2024 zatwierdził listę projektów do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.7 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej (nabór wyłącznie dla aglomeracji ściekowych od co najmniej 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach naboru Nr FEWP.02.07-IZ.00-001/23.

 

Prace związane z przebudową sal wiejskich przebiegają zgodnie z harmonogramem

Prace związane z przebudową sal wiejskich przebiegają zgodnie z harmonogramem

Rozpoczęte w listopadzie roboty budowlane obejmujące termomodernizację oraz budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku sali wiejskiej w Skarżyniu nabierają tempa.

Powiat wraz z gminą przebudowuje ważny ciąg komunikacyjny

Powiat wraz z gminą przebudowuje ważny ciąg komunikacyjny

Na terenie miejscowości Włoszakowice trwa obecnie przebudowa drogi powiatowej tj. ulicy Grotnickiej. Jest to ważna inwestycja drogowa, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy oraz poprawi jakość życia naszych mieszkańców. 

We Włoszakowicach powstanie nowoczesne przedszkole oraz żłobek

We Włoszakowicach powstanie nowoczesne przedszkole oraz żłobek

Gmina Włoszakowice planuje budowę nowego przedszkola wraz ze żłobkiem, które zlokalizowane zostanie przy placu 21 – Października. Wiadomość ta zapewne ucieszy wielu młodych rodziców z terenu naszej gminy. Placówka pomieści około 250 dzieci w wieku od 0 do 6 lat.   

Pierwszy etap przebudowy ulicy Wolności we Włoszakowicach

Pierwszy etap przebudowy ulicy Wolności we Włoszakowicach

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac na rok 2024, na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach firma Drogowe Roboty Sp. z o. o. z Krzycka Wielkiego przeprowadziła pierwszy etap przebudowy nawierzchni na ulicy Wolności.

Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Zachodniej we Włoszakowicach

Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Zachodniej we Włoszakowicach

25 marca br., w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej we Włoszakowicach”.

Gmina Włoszakowice nabyła nieodpłatnie kolejną nieruchomość

Gmina Włoszakowice nabyła nieodpłatnie kolejną nieruchomość

22 marca 2024 r. Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak reprezentujący Gminę Włoszakowice i Pan Mikołaj Kiwerski Pełnomocnik Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, podpisali akt notarialny dotyczący nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości.