Nieodpłatna pomoc prawna

Z dniem 1 lipca br. udzielanie porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej gminie odbywa się ponownie w formie stacjonarnej podczas rozmowy z prawnikiem.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lesznie:

-  telefonicznie - 65 529 68 01 - w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00 oraz od wtorku  do piątku w godz. 7:00 - 15:00;

- za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: starostwo@powiat-leszczynski.pl ;

- przez stronę www: https://np.ms.gov.pl 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY WŁOSZAKOWICE

Budynek Urzędu Gminy Włoszakowice,

ul. K. Kurpińskiego 29,

64-140 Włoszakowice, pok. nr 9 (parter)

poniedziałek 11:00 – 15:00
wtorek 8.00 – 12:00.

***

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ww. usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Do końca roku 2018 ustawa zakładała, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobiety w ciąży.

Za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim odpowiada Starosta Leszczyński. Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 65 5296801 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, a od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub mailowo pod adresem: starostwo@powiat-leszczynski.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisy przyjmowane są co pół godziny w ramach godzin otwarcia punktu we Włoszakowicach.

Miejsce: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29

Dni: poniedziałek godz. 11:00 - 15:00,  wtorek godz. 8:00 - 12:00

 

Pliki do pobrania