Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak - Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice
Kierownik Urzędu Gminy
tel. 65 5252 999

Sekretarz Gminy Włoszakowice

Karolina Chlebowska - Sekretarz Gminy

Karolina Chlebowska
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
tel. 65 52 52 997
Pokój 105

Skarbnik Gminy Włoszakowice

Monika Ławecka
Kierownik Referatu Finansowego
tel. 65 52 52 985
Pokój 118A

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Biuro Ogólne

Joanna Poprawska
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu 
tel. 65 52 52 999
Pokój 104

Justyna Przezbór
Podinspektor. ds. oświaty
tel. 65 52 52 962
Pokój 106

Marek Wodawski
Informatyk
tel. 65 52 52 969
Pokój 106

Piotr Wiązania
Podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
tel. 65 52 52 990
Pokój 106

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Biuro Spraw Obywatelskich

Maria Walkowska
Inspektor ds. działalności gospodarczej i przeciwdziałania alkoholizmowi
tel. 65 52 52 960
Pokój 113

Beata Grzesiecka
Inspektor ds. obywatelskich
tel. 65 52 52 960
Pokój 113

Oktawia Stachowiak
Pomoc administracyjna ds. obsługi klienta

Referat Finansowy
Biuro Księgowości Budżetowej

Karolina Nowak
Główny księgowy Urzędu Gminy
Kierownik Biura Księgowości Budżetowej
tel. 65 52 52 987
Pokój  118

Joanna Chomska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 65 52 52 987
Pokój 118

Anna Roszak
Podinspektor ds. wspólnej obsługi i pozyskiwania środków
tel. 65 5252 987
Pokój 118

Referat Finansowy
Biuro Podatków i Opłat 

Marzena Zając
Kierownik Biura Podatków i Opłat
tel. 65 52 52 977
Pokój 110

Romana Pitrowska
Podinspektor ds. podatków, opłat i windykacji należności
tel. 65 52 52 979
Pokój 111

Małgorzata Nowak
Referent ds. poboru opłat za gospodarowanie odpadami
tel. 65 52 52 976
Pokój 111

Dominika Jerzyk
Referent ds. księgowości podatkowej
tel. 65 52 52 979
Pokój 111

Magdalena Rękoś
Referent ds. obsługi kasy
tel. 65 52 52 993
Pokój 111

Biuro Nieruchomości i Budownictwa

Mateusz Mroziński 
Kierownik Biura Nieruchomości i Budownictwa
tel. 65 52 52 992
Pokój 117

Beata Gertych
Inspektor ds. planowania przestrzennego
tel.65 52 52 991
Pokój 117

Alicja Rychter
Podinspektor ds. planowania przestrzennego 
tel. 65 52 52 975
Pokój 117

Marzena Klefas-Majewska
Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych i budownictwa
tel. 65 52 52 963
Pokój 117

Bogusław Olejnik 
Geodeta
tel. 65 52 52 995
Pokój 116

Albert Cygan
Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 65 52 52 994
Pokój 116

Agnieszka Wojciechowska
Referent ds. ochrony środowiska
tel. 65 52 52 994
Pokój 116

Urząd Stanu Cywilnego

Dorota Mierzyńska-Patrzała
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 65 52 52 984
Pokój 114

Biuro Obsługi Organów Gminy

Mirosława Poloszyk-Miś
Kierownik Biura Obsługi Organów Gminy
tel. 65 52 52 974
Pokój 119

Radca prawny/specjalista ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej 

Barbara Dąbkowska
tel. 65 52 52 974
Pokój 119

Koordynator ds. dostępności

Marek Wodawski
e-mail: dostepnosc@wloszakowice.pl
tel. 65 52 52 969
Pokój 106