Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice

Wójt Gminy Włoszakowice

Marek Wąsowicz
Wójt Gminy Włoszakowice
Kierownik Urzędu Gminy
tel. 65 5252 999

Sekretarz Gminy Włoszakowice

Karolina Chlebowska - Sekretarz Gminy

Karolina Chlebowska
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
tel. 65 52 52 997
Pokój 102

Skarbnik Gminy Włoszakowice

Monika Ławecka
Kierownik Referatu Finansowego
tel. 65 52 52 985
Pokój 110

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Biuro Ogólne

Monika Poniży
Referent ds. obsługi sekretariatu 
tel. 65 52 52 999
Pokój 101

Justyna Przezbór
Podinspektor. ds. oświaty
tel. 65 52 52 962
Pokój 103

Marek Wodawski
Informatyk
tel. 65 52 52 969
Pokój 103

Piotr Wiązania
Podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
tel. 65 52 52 990
Pokój 103

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Biuro Spraw Obywatelskich

Paulina Rąk
Referent ds. działalności gospodarczej i przeciwdziałania uzależnieniom
tel. 65 52 52 960
Pokój 106

Luiza Flieger
Pomoc administracyjna
tel. 65 52 52 960
Pokój 106

Oktawia Stachowiak
Podinspektor ds. obywatelskich
tel. 65 52 52 988
Pokój 106

Referat Finansowy
Biuro Księgowości Budżetowej

Karolina Nowak
Główny księgowy Urzędu Gminy
Kierownik Biura Księgowości Budżetowej
tel. 65 52 52 987
Pokój  111

Joanna Chomska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 65 52 52 987
Pokój 111

Magdalena Rękoś
Referent ds. księgowości budżetowej
tel. 65 52 52 987
Pokój 111

Weronika Marciniak 
Pomoc administracyjna
tel. 65 5252 987
Pokój 111

Referat Finansowy
Biuro Podatków i Opłat 

Marzena Zając
Kierownik Biura Podatków i Opłat
tel. 65 52 52 977
Pokój 104

Romana Pitrowska
Inspektor ds. podatków i opłat
tel. 65 52 52 979
Pokój 105

Małgorzata Nowak
Podinspektor ds. poboru opłat za gospodarowanie odpadami
tel. 65 52 52 976
Pokój 105

Dominika Jerzyk
Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji
tel. 65 52 52 979
Pokój 105

Wioletta Przydróżna
Referent ds. obsługi kasy
tel. 65 52 52 993
Pokój 105

Biuro Nieruchomości i Budownictwa

Marzena Klefas-Majewska
Kierownik Biura Nieruchomości i Budownictwa
Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych i budownictwa
tel. 65 52 52 963
Pokój 109

Łukasz Maszota
Podinspektor ds. geodezji i kontroli gospodarki komunalnej
tel. 65 52 52 975
Pokój 109

Agnieszka Fischer-Kaftan (na czas nieobecności Alicji Rychter)
Referent ds. planowania przestrzennego 
tel. 65 52 52 991
Pokój 109

Agnieszka Hanusek
Referent ds. planowania przestrzennego
tel. 65 52 52 991
Pokój 109

Albert Cygan
Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 65 52 52 995
Pokój 108

Mateusz Mroziński
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 65 52 52 992
Pokój 108

Agnieszka Wojciechowska
Referent ds. ochrony środowiska
tel. 65 52 52 994
Pokój 108

Urząd Stanu Cywilnego

Beata Grzesiecka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 65 52 52 984
Pokój 107

Biuro Obsługi Organów Gminy

Mirosława Poloszyk-Miś
Kierownik Biura Obsługi Organów Gminy
tel. 65 52 52 974
Pokój 112

Radca prawny/specjalista ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej 

Barbara Dąbkowska
tel. 65 52 52 974
Pokój 112

Koordynator ds. dostępności

Marek Wodawski
e-mail: dostepnosc@wloszakowice.pl
tel. 65 52 52 969
Pokój 103

Pełnomocnik ds. naruszeń prawa

Mirosława Poloszyk-Miś
e-mail: sygnalista@wloszakowice.pl 
tel. 65 52 52 974
Pokój 112