RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VI: 2010-2014)

Radni:
Hanna Michalska, Mirosława Urbaniak, Stefan Lis, Bronisław Elimer, Irena Przezbór (Przewodniczący Rady Gminy), Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Krystyna John,
Krzysztof Poprawski, Aleksy Zaremba, Ryszard Lipowy, Zenon Poloch, Stanisław Waligóra (Wójt), Leszek Jagodzik, Ryszard Nowak, Paweł Marcinek

KOMISJE RADY GMINY VI KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Krystyna John - Przewodnicząca Komisji
Leszek Jagodzik
Paweł Marcinek
Zofia Strzymińska

Komisja Rewizyjna VI kadencja
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Aleksy Zaremba - Przewodniczący Komisji
Bronisław Elimer
Hanna Michalska

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VI kadencja)
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Krzysztof Poprawski -  Przewodniczący Komisji
Mirosława Urbaniak
Ryszard Lipowy
Ryszard Nowak
Stefan Lis
Zenon Poloch

RADNI:

Irena Przezbór
Funkcja w radzie: Przewodniczący Rady Gminy
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 691 203 435

Aleksy Zaremba
Funkcja w radzie: Radna
Funkcja w komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 5371 254

Aniela Poloszyk
Funkcja w radzie: Radna
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 693 355 411

Bronisław Elimer
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 063

Hanna Michalska
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 605 376 446

Krystyna John
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 609 70 71 76

Krzysztof Poprawski
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 508 763 145

Leszek Jagodzik
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 601 574 201

Mirosława Urbaniak
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 631

Paweł Marcinek
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 601 871 122

Ryszard Lipowy
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 72 313

Ryszard Nowak
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 605 469 587

Stefan Lis
Funkcja w radzie: Wiceprzerodniczący Rady Gminy
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 5370489

Zenon Poloch
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5331614

Zofia Strzymińska
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 434