RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VI: 2010-2014)

RADNI

  1. Irena Przezbór - Przewodniczący Rady Gminy
  2. Stefan Lis - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  3. Bronisław Elimer
  4. Leszek Jagodzik
  5. Krystyna John
  6. Ryszard Lipowy
  7. Paweł Marcinek
  8. Hanna Michalska
  9. Ryszard Nowak
  10. Zenon Poloch
  11. Aniela Poloszyk
  12. Krzysztof Poprawski
  13. Zofia Strzymińska
  14. Mirosława Urbaniak
  15. Aleksy Zaremba

KOMISJE RADY GMINY VI KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Krystyna John - Przewodnicząca Komisji
Leszek Jagodzik
Paweł Marcinek
Zofia Strzymińska

Komisja Rewizyjna 
Aleksy Zaremba - Przewodniczący Komisji
Bronisław Elimer
Hanna Michalska

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Ryszard Lipowy -  Przewodniczący Komisji
Mirosława Urbaniak
Krzysztof Poprawski
Ryszard Nowak
Stefan Lis
Zenon Poloch