Przetargi

Zarząd Dróg Gminnych: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zarząd Dróg Gminnych: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa ulicy Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

„Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej w Gminie Włoszakowice w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego w ramach projektu: „Przyjazna szkoła” realizowanego w gminie Włoszakowice w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i/lub zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Włoszakowice

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę, transport oraz zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych położonych w Boszkowie – Letnisku i Dominicach