Przetargi

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę, transport oraz zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych położonych w Boszkowie – Letnisku i Dominicach

Zarząd Dróg Gminnych: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Zarząd Dróg Gminnych: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego w ramach projektu: „Przyjazna szkoła” realizowanego w gminie Włoszakowice w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa ulicy Zalesie we Włoszakowicach

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Włoszakowice oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od 1 grudnia 2020r. do 30 czerwca 2021r.

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu: „Przyjazna szkoła”