Bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców

Dodano: 05 marca 2020

logo

UWAGA: W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, szkolenia dla mieszkańców  
zostają czasowo zawieszone od dnia 13 marca 2020 r.

Nr projektu: POPC.03.01.00-00-0086/18
Termin realizacji projektu:  1.06.2018 – 20.04.2020
Miejsce realizacji projektu:  województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie
 
Nazwa projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, POPC.03.01.00-00-0086/18. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego.
W projekcie dotyczącym Gminy Włoszakowice, w ramach umowy o powierzenie grantu nr 56/86/FPGP/2020, zorganizowanych zostanie 12 szkoleń w których łącznie weźmie udział 144 mieszkańców  (każda grupa liczyć będzie 12 osób). Uprawnionymi do udziału w szkoleniach będą osoby które ukończyły 25 rok życia, mieszkające na obszarze województwa wielkopolskiego, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:

  1. „Rodzic w Internecie” ;
  2. „Mój biznes w sieci” ;
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
  4. „Działam w sieciach społecznościowych”;
  5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;
  6. „Rolnik w sieci” ;
  7. „Kultura w sieci”.

Szkolenia rozpoczną się w lutym 2020 roku i potrwają do 20.04.2020 roku – szczegółowy harmonogram dostępny w załączniku.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice
Lena Dudziak – sekretarz szkoły
tel. 65 5370 017
e-mail: zso@wloszakowice.pl

Pliki do pobrania