Realizacja projektów z Funduszy Rządowych

Dodano: 29 sierpnia 2023

 Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo - Letnisko -Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice Dominice” oraz „Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach

Największy projekt drogowy w historii gminy Włoszakowice z dofinansowaniem z Polskiego Ładu
Umowa na największą inwestycję drogową podpisana
Ruszyła budowa ciągu pieszo-rowerowego Włoszakowice - Dominice w ramach największej inwestycji gminy


 Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej

Dofinansowanie dla Gminy Włoszakowice
Podpisano umowę na wykonanie nadbudowy budynku ZSO


 Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazdowo wraz z budową chodnika

Prawie 1,5 miliona złotych na przebudowę drogi w Ujazdowie
Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo
Kolejna droga gminna zostanie przebudowana


 Rewaloryzacja zabytków w miejscowości Zbarzewo, Bukówiec Górny i Włoszakowice

Gminne zabytki z dotacją na renowacje