Dofinansowanie dla Gminy Włoszakowice

Dodano: 31 maja 2022

Dofinansowanie dla Gminy Włoszakowice

Gmina Włoszakowice otrzyma 8,5 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej.

To największa inwestycja, na którą Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach II edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.  

Planowana inwestycja obejmuje m.in. demontaż i roboty rozbiórkowe istniejącego dachu, utworzenie 8 nowych sal lekcyjnych, w tym 2 do nauki indywidualnej, budowę 3 nowych łazienek, w tym 1 z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na części nadbudowanego piętra utworzona zostanie baza hotelowa dla sportowców, składająca się z 8 pokoi z łazienkami.

Utworzenie nowych sal lekcyjnych pozwoli na zorganizowanie kształcenia wszystkich uczniów ZSO
w jednym, rozbudowanym budynku. Planowana inwestycja przyczyni się do eliminacji utrudnień organizacyjnych i komunikacyjnych (konieczność przemieszczania się uczniów na zajęcia z informatyki, wychowania fizycznego i nauczycieli pomiędzy budynkami) związanych z prowadzeniem nauczania w dwóch oddalonych od siebie o 1 km budynkach. Rozbudowa pozwoli także na dostosowanie budynku ZSO do przewidywanego w najbliższych latach zwiększenia liczby oddziałów szkolnych (większa liczba urodzeń, nowe kierunki kształcenia w liceum).  

Utworzenie bazy hotelowej dla sportowców pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału hali sportowo-środowiskowej wybudowanej przy szkole oraz nowo powstałego stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w pobliżu ZSO. Budowa miejsc noclegowych pozwoli na wykorzystanie podanych obiektów sportowych na potrzeby organizacji rozgrywek sportowych na poziomie regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym.

Wartość robót to 10.000.000 złotych, z czego dotacja w kwocie 8.500.000 zł stanowić ma 85% kosztów kwalifikowanych.

Karolina Chlebowska
Sektretarz Gminy Włoszakowice