Z życia gminy

Złoty medal dla OSP Zbarzewo

Złoty medal dla OSP Zbarzewo

Sobota, 2 lipca br. była wyjątkowa dla strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie oraz wszystkich mieszkańców tej miejscowości. W tym dniu odbyły się uroczystości zawiązane z nadaniem Złotego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

Wyjątkowe Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze odbyły się w niedzielę 26 czerwca 2022 r., a ich wyjątkowość uwarunkowały miejsce ich organizacji, specjalni goście oraz fakt, że zostały przeprowadzone po dwuletniej przerwie spowodowanej Covid -19.

Podsumowanie IX Gminnego Konkursu Matematycznego

Podsumowanie IX Gminnego Konkursu Matematycznego

22 czerwca 2022 r. w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów oraz nagród ufundowanych przez Gminę Włoszakowice Laureatom IX Gminnego Konkursu Matematycznego.

Wotum zaufania i Absolutorium dla Wójta Gminy – jednogłośnie!

Wotum zaufania i Absolutorium dla Wójta Gminy – jednogłośnie!

14 czerwca br. odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Włoszakowice podczas której Wójt Robert Kasperczak otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Dbajmy o estetykę naszych miejscowości

Dbajmy o estetykę naszych miejscowości

Apel do mieszkańców naszej Gminy kierowany jest w sprawie nieprzyciętych gałęzi drzew i krzewów przerastających z posesji prywatnych na drogi i chodniki gminne.

Wycieczka z klubów wojskowych

Wycieczka z klubów wojskowych

1 czerwca Pałac Sułkowskich - siedzibę Urzędu Gminy Włoszakowice zwiedzali przedstawiciele klubów wojskowych jednostek Wojska Polskiego z Żagania i Świętoszowa, przebywający na konferencji szkoleniowej w Boszkowie-Letnisku.

Dofinansowanie dla Gminy Włoszakowice

Dofinansowanie dla Gminy Włoszakowice

Gmina Włoszakowice otrzyma 8,5 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej.

Odbiór odpadów porolniczych z terenu gminy Włoszakowice

Odbiór odpadów porolniczych z terenu gminy Włoszakowice

25 maja 2022 r. w Bukówcu Górnym miała miejsce zbiórka odpadów w ramach programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.