Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzycku Wielkim

Dodano: 02 września 2019

EFS

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nazwa Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Nazwa Poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zakres operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach Koszty kwalifikowalne ogółem: 372 304,85 zł Wnioskowane dofinansowanie: 236 897,00 zł 

Wysokość dofinansowania – 63,63%

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzycku Wielkim” obejmuje wymianę pokrycia dachowego, impregnację i wymianę zniszczonej konstrukcji drewnianej dachu, rozebranie istniejącego sufitu sali i sceny  z wykonaniem nowego podwieszonego wraz z izolacją cieplną, wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem dwóch otworów okiennych na sali, wymianę podłogi na sali, ocieplenie ścian budynku, montaż kotłów gazowych, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej sali.

Cel operacji:

Poprzez realizację inwestycji poprawi się stan infrastruktury technicznej o znaczeniu kulturalnym, co wpłynie na polepszenie standardu usług społeczno - kulturalnych w miejscowości Krzycko Wielkie. Dzięki realizacji inwestycji wyrównane zostaną szanse mieszkańców terenów wiejskich w dostępie do usług społeczno - kulturalnych.