Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Zachodniej we Włoszakowicach

Dodano: 26 marca 2024

Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Zachodniej we Włoszakowicach

25 marca br., w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej we Włoszakowicach”.

Umowę ze strony urzędu podpisał Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie skarbnika gminy Moniki Ławeckiej natomiast ze strony wykonawcy stosowny podpis złożył Wojciech Rajewski będący prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla Włoszakowic. Nie tylko poprawi jakość infrastruktury drogowej, lecz również zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Zakres prac będzie obejmował przebudowę chodnika jak i jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Leśną do ul. Kopernika.

Koszt inwestycji wyniesie 995 070,00 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca na realizacje zadania ma ok. 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy tj. do 25 sierpnia br.

Na powyższe zadanie Gmina Włoszakowice otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 470 603,55 zł brutto.

Warto przypomnieć, że niebawem rozpocznie się realizacja zadania pn. „Budowa ulicy Strażackiej we Włoszakowicach”.

Radosław Sieracki - kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach 

zdj. A.A.