Miasteczko rowerowe i bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Włoszakowice

Dodano: 17 kwietnia 2023

Miasteczko rowerowe i bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Włoszakowice

Wójt Robert Kasperczak reprezentujący Gminę Włoszakowice podpisał umowę, której przedmiotem jest otrzymanie dofinansowania na realizację Projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.

Umowa została zawarta z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Panią Joannę Lech, Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W ramach realizacji w/w projektu zaplanowano następujące zadania:

  1. Wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych na drogach gminnych tj.: na zbiegu ulic Wolności i Dominickiej we Włoszakowicach oraz na ulicy Szkolnej w m. Krzycko Wielkie. Nowo powstałe przejścia zostaną oznaczone aktywną sygnalizacją o ruchu pieszym wraz z czujnikiem ruchu i żółtym sygnałem świetlnym oraz punktowymi elementami odblaskowymi.
  2. Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych – po wykonaniu podłoża z kostki brukowej, namalowane zostaną zróżnicowane trasy, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, tak aby przygotować uczniów do bezpiecznego poruszania się po drogach pieszo, czy rowerem. Miasteczko zostanie również wyposażone w komplet przenośnych znaków drogowych.
  3. Pozostałe szkoły, dla których Gmina Włoszakowice jest organem prowadzącym, zostaną wyposażone w mobilne miasteczka. Doposażenie otrzymają: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim, Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Dłużynie, Szkoła Podstawowa im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Takie rozwiązanie pozwoli na edukację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczniów z terenu Gminy Włoszakowice.

Zakładany całkowity koszt projektu wynosi 326 288,19 zł brutto z czego przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 277 344,95 zł brutto.

N.J-M.