Wiosenne nasadzenia w gminie Włoszakowice

Dodano: 31 maja 2023

Wiosenne nasadzenia w gminie Włoszakowice

Na terenie gminy Włoszakowice postępują prace związane z sadzeniem kwiatów, które Zarząd Dróg Gminnych wykonuje samodzielnie.

Rabaty oraz liczne donice kaskadowe zostały obsadzone jednorocznymi kwiatami oraz bylinami, które upiększą nasze otoczenie. Łącznie posadzono 1050 szt. kwiatów jednorocznych oraz 370 sztuk bylin i traw. Oprócz nasadzeń, pracownicy ZDG na bieżąco przeprowadzają niezbędne porządki na terenie gminy tj. m.in.  koszenie traw oraz oczyszczanie i cięcie żywopłotów. Rozpoczęły się także naprawy nawierzchni dróg, równanie dróg gruntowych, czyszczenie znaków, malowanie słupków i mostków. Roboty postępują również przy renowacji elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, donice, stojaki na rowery itp.

Głównym celem takich działań jest poprawienie estetyki naszej gminy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszanowanie wykonanej pracy, dbanie i zapobieganie powstaniu zniszczeń. Jest to nasze wspólne dobro, które ma swym urokiem cieszyć przez cały sezon. Równocześnie prosimy mieszkańców gminy o zadbanie o estetykę i porządek przed własnymi posesjami.

J.W.