Częściowe wznowienie bezpośredniej obsługi klientów oraz wydłużenie godzin pracy kasy w Urzędzie

Dodano: 02 lipca 2021

Częściowe wznowienie bezpośredniej obsługi klientów oraz wydłużenie godzin pracy kasy w Urzędzie

Od najbliższego poniedziałku (5 lipca) Urząd Gminy Włoszakowice przywraca częściowo bezpośrednią obsługę klienta. Ułatwienia dotyczą mieszkańców załatwiających sprawy z zakresu działalności Biura Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biura Podatków i Opłat. Ponadto w Urzędzie Gminy działa Punkt Obsługi Klienta, w którym mieszkańcy mogą dowiedzieć się w jaki sposób załatwić daną sprawę, pobrać oraz złożyć odpowiedni formularz lub pismo.
W przypadku wszystkich pozostałych spraw obowiązują dotychczasowe zasady, tj. obsługa klienta w ramach stanowiska w holu głównym urzędu za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 5 lipca br. zmianie ulegają godziny otwarcia kasy w Urzędzie Gminy Włoszakowice.
Kasa czynna będzie:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek – piątek 7:30 - 15:00

Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników urzędu w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obsługa prowadzona będzie z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych:

1) dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących klientów),

2) w holu głównym Urzędu może przebywać maksymalnie 3 klientów,

3) każdy klient przebywający w budynku Urzędu zobowiązany jest do zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa,

4) każdy klient przebywający w budynku Urzędu zobowiązany jest nosić rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem odkażającym udostępnionym w holu głównym Urzędu Gminy,

5) klienci obowiązani są do zachowania odległości od siebie wynoszącej co najmniej 1,5 metra,

6) rekomenduje się, aby każdy klient posiadał własny długopis. W przypadku, gdy klient nie posiada własnego długopisu, to Urząd zapewnia długopis dla klienta, który podlega każdorazowej dezynfekcji.

Mimo wznowienia możliwości bezpośredniego załatwiania spraw przez mieszkańców zachęcamy jednak do ograniczenia wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum oraz do telefonicznego kontaktu.

Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy Włoszakowice:

Sekretariat Wójta Gminy Włoszakowice - tel. 65 52 52 999

Biuro Nieruchomości i Budownictwa - tel. 65 52 52 992

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 65 52 52 984

Biuro Spraw Obywatelskich – tel. 65 52 52 988

Biuro Podatków i Opłat – tel. 65 52 52 976, 65 52 52 977, 65 52 52 978

Pełne dane kontaktowe znajdują się w zakładce Gmina Włoszakowice/Urząd Gminy Włoszakowice/Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice

Ponadto zaleca się wykorzystywanie poczty elektronicznej lub tradycyjnej, platformy e-PUAP oraz dokonywanie płatności na rzecz Gminy przelewem.

 

Karolina Chlebowska

Sekretarz Gminy Włoszakowice