Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Włoszakowice

Dodano: 30 kwietnia 2021

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Włoszakowice

29 kwietnia odbyło się posiedzenie  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, sekretarz gminy Karolina Chlebowska i kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak.

Podczas posiedzenia psycholog szkolny Magdalena Soroko  przedstawiła raport z wykonywanej pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, w szczególności omówiła problemy i zagrożenia w trakcie nauki zdalnej oraz zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej  świadczonej dzieciom i młodzieży.

W trakcie wyjazdowej części posiedzenia komisje  zapoznały się z propozycjami alternatywnych rozwiązań budowy placu zabaw i miejsc rekreacji we Włoszakowicach.

Udano się także na place zabaw zarządzane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w miejscowościach: Grotniki, Boszkowo, Dominice, Krzycko Wielkie.

W Boszkowie-Letnisku na ośrodku żeglarskim komisjom przedstawione zostały plany przygotowania pola campingowego i adaptacji istniejących budynków na cele rekreacyjne. 

Podczas przejazdu po gminie komisje zapoznały się z trwającymi inwestycjami drogowymi i budową dróg: we Włoszakowicach na ul. Zalesie i ul. Krańcowej, w Bukówcu Górnym na ul. Jezierzyckiej  i ul. Michała Drzymały, w Dłużynie na ul. Leśnej. W związku z prowadzonymi remontami  wizytowano remizy strażackie: we Włoszakowicach, w Grotnikach, w Jezierzycach Kościelnych i w Krzycku Wielkim. Remonty strażnic przedstawili i umożliwili obejrzenie zgromadzonego w nich sprzętu: Arkadiusz Pawlak, Tomasz Skorupiński Konrad Chałupka, Krzysztof Hałupka, Henryk Simon oraz Maciej Płócieniczak.

Mirosława Poloszyk-Miś
Kierownik Biura Obsługi Organów Gminy