Trzy ulice we Włoszakowicach z nową nawierzchnią

Dodano: 29 lipca 2022

Trzy ulice we Włoszakowicach z nową nawierzchnią

29 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach”

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym została firma NODO Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ulicy Gronowskiej 46.

W obecności Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka ze strony Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach umowę podpisał kierownik Zarządu Dróg Gminnych Radosław Sieracki przy kontrasygnacie głównego księgowego Szymona Marcinka. Natomiast ze strony Wykonawcy umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu – Rafała Bukowskiego.

Planowana inwestycja ma się rozpocząć w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, odwodnienie, podbudowę, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie krawężników oraz oznakowanie pionowe.

Koszt inwestycji wyniesie 999 142,78 zł brutto.

Zadanie jest finansowane ze środków programu „Rosnąca odporność” za którą Gmina Włoszakowice otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000 zł.

M.W.