Opaski bezpieczeństwa dla seniorów gminy Włoszakowice

Dodano: 18 kwietnia 2024

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów gminy Włoszakowice

Gmina Włoszakowice przystępuje do realizacji Programu „Wielkopolskie telecentrum opieki”.

W ramach projektu mieszkańcy gminy w wieku 60+ mogą otrzymać opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki i nadzorem ratowników medycznych, a także skorzystać ze wsparcia asystentów (Wielkopolska Infolinia Wsparcia). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach powstanie Centrum Wsparcia Seniora z koordynatorem usług dedykowanych seniorom. Dodatkowo uruchomiona zostanie pomoc sąsiedzka oraz opieka wytchnieniowa dla opiekunów seniorów.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych i ich opiekunów, rozszerzenie oferty wsparcia oraz podniesienie jakości świadczonych usług senioralnych a także umożliwienie funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia polegającego na wyposażeniu seniora w urządzenie do teleopieki, tj. opaski bezpieczeństwa do kontaktu telefonicznego w sprawie uczestnictwa w Programie. Zgłoszenia przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach pod numerem telefonów: 65 52 52 971, 65 52 52 970 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z gminami Województwa Wielkopolskiego.

Ewelina Wolniczak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

zdj. pl.freepik.com