Wotum zaufania i Absolutorium dla Wójta Gminy – jednogłośnie!

Dodano: 15 czerwca 2022

Wotum zaufania i Absolutorium dla Wójta Gminy – jednogłośnie!

14 czerwca br. odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Włoszakowice podczas której Wójt Robert Kasperczak otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było prezentacją „Raportu o stanie Gminy Włoszakowice za 2021 rok” przeprowadzoną przez Sekretarza Gminy Karolinę Chlebowską. Raport jest pełnym szczegółów, obszernym dokumentem liczącym 148 stron, obejmującym podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

Po jego prezentacji i debacie nad nim nastąpiło głosowanie, w którym uczestniczyło 13 radnych (dwie osoby były nieobecne).

Radni bardzo dobrze ocenili Raport, zwracając uwagę na jego wysoki poziom merytoryczny i jakość opracowania, co wyróżnia włoszakowicki dokument na tle raportów publikowanych przez inne Gminy. Za udzieleniem wotum zaufania jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni obecni na sesji.

Kolejne punkty obrad dotyczyły przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2021 r. i udzielenia Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium z tytułu jego wykonania. Radni zapoznali się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu finansów gminy, w tym ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2021 r. przedstawionym przez Skarbnika Gminy Monikę Ławecką, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice. Za udzieleniem absolutorium, oznaczającym stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego, głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu sesji.

Raport o stanie Gminy za rok 2021 w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej BIP Włoszakowice, natomiast fragment transmisji z udzielenia absolutorium w tym przemówienie Wójta Roberta Kasperczaka można zobaczyć poniżej.

Karolina Chlebowska
Sekretarz Gminy Włoszakowice