Zebrania strażackie zakończone

Dodano: 25 marca 2024

Zebrania strażackie zakończone

Piątkowe zebranie w jednostce OSP Zbarzewo zakończyło cykl corocznych zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy.

W zebraniach, oprócz członków danej jednostki, uczestniczyli również wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, w zastępstwie wójta w zebraniu jednostki OSP w Dłużynie i Dominicach uczestniczyła sekretarz gminy Karolina Chlebowska, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lesznie dh Arkadiusz Pawlak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Włoszakowicach Przemysław Konieczny, sołtysi wsi oraz mieszkańcy poszczególnych miejscowości. Co warto podkreślić w zebraniu OSP we Włoszakowicach udział wziął Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański, p.o. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Natunewicz oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie bryg. Sebastian Kozłowski, a także Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej mł. bryg. Łukasz Ostrowski.
Zarządy OSP we wszystkich jednostkach otrzymały jednomyślnie absolutorium za okres sprawozdawczy 2023, co świadczy o zaufaniu jakim darzy ich brać strażacka oraz sumiennie wykonywanej pracy.
Podczas spotkań strażacy prezentowali pozyskany niedawno sprzęt oraz omówili bieżące sprawy oraz plany działalności jednostki.
Uczestniczący w zebraniach wójt zapoznał przybyłych strażaków z zakresem dotychczas zrealizowanych inwestycji, przedstawił plany gminy na kolejne lata związane z poszczególnymi miejscowościami, jak również z inwestycjami realizowanymi obecnie na terenie całej gminy.

P.W.