Podpisano umowę na nadzór inwestorski w ramach przebudowy sali wiejskiej oraz remiz OSP

Dodano: 14 marca 2024

Podpisano umowę na nadzór inwestorski w ramach przebudowy sali wiejskiej oraz remiz OSP

14 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach podpisana została umowa na usługę nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami pod nazwą „Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej i remizy OSP w Dłużynie" oraz „Przebudowa z rozbudową remiz OSP we Włoszakowicach i Krzycku Wielkim”.

Umowę ze strony Gminy Włoszakowice podpisał Wójt Robert Kasperczak, natomiast ze strony wykonawcy stosowny podpis złożył Mateusz Kaczmarek, właściciel firmy MK PROJEKT Mateusz Kaczmarek z siedzibą w Dąbczu.

W ramach podpisanej umowy Inspektor nadzoru inwentarskiego pełni m.in. następujące obowiązki:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę,  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • potwierdzenie zakresu wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,
  • egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

Całkowita wartość usługi wynosi 119 310,00 zł brutto.

N.J-M.