Umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku podpisane

Dodano: 11 marca 2024

Umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku podpisane

8 marca w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach wójt Robert Kasperczak spotkał się z przedstawicielami stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych w roku 2024.

W wyniku ogłoszonego 25 stycznia br. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanie otrzymały następujące podmioty:

  • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wsparcie finansowe otrzymał Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO we Włoszakowicach na dwa zadania tj. „Udział drużyny szachowej w Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół – Igrzyska Młodzieży Szkolnej” oraz „Udział drużyny szachowej w X Turnieju Finałowym projektu Edukacja przez Szachy w szkole” o łącznej kwocie 14 500,00 zł,
  • w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach podejmowania działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi - Stowarzyszenie Bukówczan MANU otrzymało 18 750,00 zł na zadanie pod nazwą „Wyjazd grupy dzieci i młodzieży z Zespołu Regionalnego Nowe Lotko na XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca Ludowego „DURRES FEST” w Durres w Albanii”. Wsparcie finansowe w wysokości 21.250,00 zł otrzymało także Stowarzyszenie „MTS Aktywne Włoszakowice” na zadanie pod nazwą „Organizacja letnich warsztatów muzyczno-tanecznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Blue Brass Band” i Mażoretek „Twins” z Włoszakowic”,
  • w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice - Stowarzyszenie Bukówczan MANU na zadanie pn. „Mamy skarb – podzielimy się z Wami " otrzymało 15 000,00 zł, Stowarzyszenie Klub Sportowy „Kołownik” otrzymało 8 600,00 zł na zadnie „Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Włoszakowice, regionu i kraju – Nasi Powstańcy Wielkopolscy”. Wsparcie otrzymały również Ochotnicza Straż Pożarna w Zbarzewie na zadanie pn. „Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Włoszakowice, regionu i kraju” – kwota dofinansowania to 7 900,00 zł, a kwotą w wysokości 8 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie „MTS Aktywne Włoszakowice” na zadanie pod nazwą „Udział Mażoretek „Twins” w Mistrzostwach Świata Mażoretek w Chorwacji”.

 P.W.