Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach

Dodano: 18 stycznia 2023

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach

17 stycznia wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Włoszakowicach.

Otwarcia zebrania i powitania przybyłych członków Zarządu oraz zaproszonych gości dokonał prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach druh Przemysław Konieczny. Podczas zebrania omówione zostały kwestie związane z działalnością i funkcjonowaniem zarządu oraz sprawy związane ze sprawozdawczością za rok ubiegły. W trakcie zebrania ustalono również terminarz zebrań w poszczególnych jednostkach w roku 2023 oraz wyznaczono termin zawodów sportowo-pożarniczych na dzień 25 czerwca. Omówione zostały również sprawy związane z przypadającymi w tym roku jubileuszami jednostek. Pracownik Urzędu Gminy Włoszakowice ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Piotr Wiązania przedstawił informację z wykonania budżetu w dziale bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sytuacji pożarowej oraz dotyczącą planu finansowego na rok 2023.

Podczas zebrania wójt Robert Kasperczak przedstawił główne inwestycje jakie będą realizowane na terenie gminy w roku 2023, które są związane z jednostkami OSP bezpośrednio, ale również te, które związane są w sposób pośredni. Na zakończenie podziękował wszystkim strażakom za trud i poświęcenie, jaki wkładają w funkcjonowanie jednostek oraz ich stałą gotowość do niesienia pomocy kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.

P.W.