Dotacja dla obiektów zabytkowych – wstępny nabór Gminy Włoszakowice

Dodano: 13 stycznia 2023

Mieszkańcy mogą zgłosić zabytki, które wymagają renowacji lub odbudowy! Gmina Włoszakowice rozpoczyna wstępny nabór do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zainteresowane podmioty spełniające wymogi konkursu mogą aplikować poprzez formularz zgłoszeniowy do 20 stycznia 2023 roku.

Program jest skierowany do podmiotów będących właścicielami obiektów wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdujących się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w obszarach inwestycyjnych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wymagany wkład własny wynosi 2 % planowanych kosztów inwestycji.

Wnioski o dofinansowanie można składać w trzech kategoriach:

a) do 150 000 złotych,

b) do 500 000 złotych,

c) do 3 500 000 złotych.

 

Formularze zgłoszeniowe z załącznikami przyjmowane będą do dnia 20.01.2023 r. w biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Gminy Włoszakowice.

Gmina Włoszakowice zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 6 obiektów zgodnie z regulaminem naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pliki do pobrania