Odpust w Charbielinie

Dodano: 16 sierpnia 2022

Odpust w Charbielinie

Mszą świętą polową w intencji strażaków rozpoczęły się uroczystości odpustowe Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Charbielinie.

Kilkudniowe uroczystości odpustowe w miejscowym Sanktuarium Matki Bożej Pośredniczki Łask wpisały się w tradycje tego miejsca. Podczas piątkowej mszy świętej obecnych było kilkudziesięciu reprezentantów z aż 30 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminnych miejscowości oraz gminy Przemęt, gminy Śmigiel, gminy Wijewo, gminy Święciechowa, gminy Lipno oraz gminy Szlichtyngowa.

Msza święta z udziałem strażaków rozpoczęła się od tradycyjnego przemarszu prowadzonego przez dowódcę uroczystości druha Tomasza Skorupińskiego i Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Blue Brass Band”.

Tuż po rozpoczęciu nabożeństwa Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak zabrał głos, podkreślając rolę strażaków i dziękując za trud, służbę i pomoc niesione na rzecz mieszkańców gminy.

Podkreślił też, że w gm. Włoszakowice mamy 753 strażaków, w tym 508 zwyczajnych, 60 honorowych, 66 wspierających oraz 119 młodzieżowych drużyn pożarniczych. Statystycznie, co trzynasty mieszkaniec gminy Włoszakowice jest członkiem OSP.

Następnie włodarz gminy zwrócił się do strażaków honorowych oraz wspierających, dziękując za wsparcie i przekazywanie licznemu młodemu pokoleniu chęci, a także umiejętności pełnienia zaszczytnej służby. Dzięki temu bez obaw patrzy na przyszłość i frekwencje strażaków w naszej gminie. Życzył także szczęśliwych wyjazdów i przyjazdów z akcji ratowniczych, a członkom rodzin strażackich spokoju i wszelkiej pomyślności.

Przy okazji warto też podkreślić, że strażacy, którzy czynnie uczestniczą w akcjach gaśniczo-ratowniczych posiadają doskonałe przeszkolenie, jednostki dysponują wysokospecjalistycznym sprzętem oraz bardzo dobrą bazą.

Kolejnym akcentem przemówienia włodarza gminy było przywitanie nowego proboszcza parafii Dłużna, ks. Wojciecha Rzeźnika, składając gratulacje objęcia funkcji proboszcza oraz życząc owocnej posługi duszpasterskiej i dobrego administrowania powierzoną parafią. W uroczystościach uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, Sekretarz Gminy Karolina Chlebowska oraz licznie zgromadzeni strażacy z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach druhem Przemysławem Koniecznym oraz Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie druhem Arkadiuszem Pawlakiem.

Uroczystości trwały do 15 sierpnia. Odpust zakończono błogosławieniem ziół i odnowieniem ślubowań małżeńskich.

Tekst: N.K.
Zdjęcia P.W.