Złoty medal dla OSP Zbarzewo

Dodano: 04 lipca 2022

Złoty medal dla OSP Zbarzewo

Sobota, 2 lipca br. była wyjątkowa dla strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie oraz wszystkich mieszkańców tej miejscowości. W tym dniu odbyły się uroczystości zawiązane z nadaniem Złotego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Obchody rozpoczęły się w miejscowym kościele od mszy świętej celebrowanej przez proboszcza parafii ks. Roberta Bacha. Po zakończeniu mszy w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Blue Brass Band” z Włoszakowic, druhowie ze Zbarzewa wraz z przybyłymi sztandarami oraz zaproszonymi gośćmi udali się na miejsce dalszych uroczystości - plac przed remizą i salą wiejską.

Najważniejszym momentem tego dnia było wręczenie nadanego Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie Złotego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, który na sztandarze umieścił Członek Prezydium Zarządu Głównego w Warszawie druh Stanisław Wolniczak.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie druh Arkadiusz Pawlak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach druh Przemysław Konieczny, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie st. kpt. Paweł Plewa, Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, Radna Gminy Włoszakowice Hanna Michalska, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Lesznie Katarzyna Kamińska, ks. proboszcz Robert Bach, sołtys Halina Łaszczyńska, Kierownik GOSiR Arkadiusz Szymczak, Prezes Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach Dorota Grygiel, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach Henryk Kiciński, Marek Wąsowicz - reprezentujący Nadleśnictwo Włoszakowice.

Oprócz Złotego Medalu dla jednostki odznaczenia otrzymali również strażacy ze Zbarzewa:

1. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

druh Tomasz Gorzelniak,

druh Zbigniew Marcinkowski,

druh Mateusz Misiak,

druh Artur Turkowiak,

2. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

druh Dawid Kuśnierek,

druh Andrzej Powałowski,

3. Odznaką Wzorowy Strażak odznaczeni zostali:

druh Dawid Szenk,

druh Szymon Dworczak.

Odznaczenia otrzymało również 32 druhów „Za wysługę lat”, a dwóch druhów tj. Zbigniew Kuśnierek oraz Jan Michalewicz zostali uhonorowani „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Gminy Włoszakowice” wręczonymi przez Wójta Gminy Włoszakowice oraz Prezesa ZOG ZOSP RP we Włoszakowicach.

Po wręczeniu odznaczeń Prezes OSP Zbarzewo Wojciech Dworczak w imieniu całego Zarządu podziękował druhom za wieloletnią działalność na rzecz jednostki oraz gościom zaproszonym za wsparcie i pomoc okazaną jednostce wręczając pamiątkowe grawertony. Następnie ks. proboszcz poświęcił wyremontowaną remizę oraz przecięto symboliczną wstęgę. Na zakończenie części oficjalnej goście złożyli liczne życzenia i gratulacje dla strażaków na ręce prezesa jednostki.

P.W.

zdjęcia: N.J.