Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP we Włoszakowicach

Dodano: 11 stycznia 2022

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP we Włoszakowicach

W środę, 5 stycznia wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak uczestniczył w pierwszym w 2022 roku posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Włoszakowicach.

Otwarcia zebrania i powitania przybyłych członków Zarządu oraz zaproszonych gości dokonał prezes ZOG OSP RP we Włoszakowicach druh Przemysław Konieczny. Zgodnie z programem omówione zostały kwestie związane z działalnością i funkcjonowaniem jednostek, w tym  sprawy związane ze sprawozdawczością za ubiegły rok. Ustalono terminarz zebrań w poszczególnych jednostkach w roku 2022 oraz wyznaczono termin zawodów sportowo-pożarniczych na dzień 26 czerwca. W trakcie dyskusji poruszono m.in. sprawy planowanych szkoleń oraz przypadających w tym roku jubileuszy jednostek.

Podczas zebrania wójt Robert Kasperczak podziękował wszystkim strażakom za trud i poświęcenie, jaki wkładają w funkcjonowanie jednostek oraz ich stałą gotowość do niesienia pomocy kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.

Tradycyjnie już pracownik Urzędu Gminy Włoszakowice ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Piotr Wiązania przedstawił informację z wykonania budżetu w dziale bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sytuacji pożarowej oraz dotyczącą planu finansowego na rok 2022.

P.W.