Na emeryturę przeszła Danuta Poloszyk

Dodano: 29 lipca 2020

Na emeryturę przeszła Danuta Poloszyk

Na emeryturę przeszła Danuta Poloszyk, urzędniczka pracująca w strukturach urzędowych Gminy Włoszakowice nieprzerwanie od 1979 r.

Przez 17 lat Danuta Poloszyk kierowała biurem zajmującym się naliczaniem podatków i opłat lokalnych. Pełniła także m.in. funkcję zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

W liście gratulacyjnym skierowanym na jej ręce w imieniu własnym, wszystkich urzędników Urzędu Gminy Włoszakowice oraz kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak napisał m.in.:

„Wyrażam nadzieję, że ze swojej pracy na rzecz Gminy Włoszakowice i dla dobra wspólnoty gminnej czerpie Pani już teraz i będzie czerpać także na emeryturze prawdziwą satysfakcję i trwałe zadowolenie.

Proszę wiedzieć i pamiętać, że w związku z zakończeniem pracy żegnamy w Pani osobie Koleżankę powszechnie lubianą, szanowaną i cenioną za przejawiany zgodny charakter oraz każdodzienny uśmiech i dobre słowo”.

Odchodzącą na emeryturę Danutę Poloszyk kierownictwo Urzędu Gminy oraz koleżanki i koledzy z pracy pożegnali w dniu 28 lipca br.

(pb)