Ogłoszenie dotyczące ASF

Dodano: 27 listopada 2019

Ogłoszenie dotyczące ASF

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie IRZ (Dz. U. 2019 poz. 1149 ze zm.) art.12 ust. 3a w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi Biura Powiatowego w Lesznie w terminie 2 dni:

  1. Zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
  2. Ubój zwierzęcia gospodarskiego
    - z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia
  3. Art. 20.2c ww. Ustawy posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust. 2pkt 1, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.