Kröpelin

Kröpelin

Partnerstwo gmin Kröpelin i Włoszakowice

Akt partnerstwa podpisany został dokładnie 21 czerwca 2003 roku. Był przypieczętowaniem nieoficjalnej współpracy między gminami, zapoczątkowanej w 2000 roku podczas pierwszej wizyty mieszkańców Kröpelin we Włoszakowicach. Był też wyrazem woli i chęci utrzymywania i rozwijania dalszych kontaktów, umacniania przyjaznych relacji i partnerskiej współpracy. Podpisali go w imieniu gminy Kröpelin: burmistrz Paul Schlutow, Elizabeth Cordshagen przewodnicząca Rady Miasta, w imieniu gminy Włoszakowice: wójt Stanisław Waligóra i Irena Przezbór przewodnicząca Rady Gminy.

Podpisanie aktu partnerstwa poprzedzone zostało podjęciem stosownych uchwał przez radnych miasta Kröpelin I radnych gminy Włoszakowice. W 2002 r. Rada Miasta Kröpelin podjęli uchwałę, że kontakty nawiązane w maju 2001 roku z polską gminą Włoszakowice zapieczętowane zostaną umową o współpracy i przyjaźni obydwóch gmin. Tegoż samego roku w maju również Rada Gminy Włoszakowice podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na współpracę z społecznością gminy Kröpelin (Rostock, Niemcy).

Tak umocniona chęć współpracy i poznawania się zaowocowała licznymi obustronnymi wizytami, w których uczestniczyli nie tylko przedstawiciele samorządów lecz także członkowie ochotniczej straży pożarnej, lokalnych organizacji, chórów i zespołów, na przykład: członkowie Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego, chór „Cantilena”, Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego, kapela dudziarska z Bukówca Górnego.
Na przestrzeni 10 lat delegacje z naszej gminy siedmiokrotnie odwiedzały partnerską gminę - najbliższy wyjazd będzie już ósmym z kolei. Tyleż samo, tzn. osiem razy gościliśmy przedstawicieli Kröpelin w gminie Włoszakowice. Ostatnia wizyta, w której udział wzięli: burmistrz Kröpelin, pastor, radny oraz osoba zajmująca się sprawami z zakresu kultury odbyła się na przełomie września i października 2012 roku.
Każda wizyta jest okazją do wymiany doświadczeń na niwie kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Umożliwia zobaczenie nowych miejsc, innych obyczajów i ciekawych osiągnięć gospodarczych i inwestycji.

 

Strona domowa miasta i gminy Kröpelin: https://www.stadt-kroepelin.de/