Komunikaty

Ważna informacja dotycząca Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

Ważna informacja dotycząca Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

Uprzejmie informujemy, iż złożony przez Gminę Włoszakowice wniosek w ramach ww. grantu wymaga doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej.

XXXIII Sesja Rady Gminy Włoszakowice - Transmisja Online

XXXIII Sesja Rady Gminy Włoszakowice - Transmisja Online

Planowane rozpoczęcie transmisji o godz. 12:00, 23.11.2021 r.