Biuro Spraw Obywatelskich

Dodano: 18 kwietnia 2023


KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W URZĘDZIE GMINY WŁOSZAKOWICE
NAZWA BIURA – BIURO PODATKÓW I OPŁAT
L.p. PROCEDURA NAZWA USŁUGI DRUK
1.  BSO.5344  WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 DO/W/1 - wniosek o wydanie dowodu osobistego

2.  BSO.5344  ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA
 DOWODU OSOBISTEGO

 DO/F/2 - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

3.  BSO.5345  ZAŚWIADCZENIE Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

 BS0.5345. - wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru
 mieszkańców gminy Włoszakowice

4.  BSO.5345  UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

 EL/WUDJ/1 – wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

5.  BSO.5345  UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM
 Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

 Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

 BSO.5345. - wniosek o wydanie zaświadczenia
 z Rejestru Dowodów Osobistych

6.  

BSO.5343.1
BSO.5343.3

 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY

 EL/ZSP/1 – wniosek o zameldowanie na pobyt stały

 EL/ZC/1 – wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy

7.  

BSO.5343.2
BSO.5343.4

 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

 EL/WPS/2 – wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego

 EL/WPC/2 – wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego

8. BSO.5343.5  ZAMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ  BSO.5343.5 – wniosek o zameldowanie osoby decyzją administracyjną
9. BSO.5343.6  WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

 BSO.5343.6 – wniosek o wymeldowanie osoby decyzją

10.

BSO.5343.7
BSO.5343.8

 ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU POZA GRANICE
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

 EL/ZW/3 – zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
 trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 EL/ZP/4 – zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice
 Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

11.

BSO.5322/1
BSO.5322/2

 POŚWIADCZENIE POZOSTANIA PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU  BSO.5322/1 - poświadczenie pozostania przy życiu lub w określonym miejscu