Biuro Podatków i Opłat

Dodano: 06 maja 2021


KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W URZĘDZIE GMINY WŁOSZAKOWICE
NAZWA BIURA – BIURO PODATKÓW I OPŁAT


L.p. PROCEDURA NAZWA USŁUGI DRUK
1.  BPiO.3120  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – osoby fizyczne

IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 – załącznik do IN-1
ZIN-2 – załącznik do IN-1
ZIN-3 – załącznik do IN-1

2.  BPiO.3120  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – osoby prawne

DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 – załącznik do DN-1
ZDN-2 – załącznik do DN-1

3.  BPiO.3121  PODATEK ROLNY – osoby fizyczne

IR-1 – informacja o gruntach
ZIR-1 – załącznik do IR-1
ZIR-2 – załącznik do IR-1
ZIR-3 – załącznik do IR-1

4.  BPiO.3121  PODATEK ROLNY – osoby prawne

DR-1 – deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 – załącznik do DR-1
ZDR-2 – załącznik do DR-1

5.  BPiO.3122  PODATEK LEŚNY – osoby fizyczne

IL-1 – informacja o lasach
ZIL-1 – załącznik do IL-1
ZIL-2 – załącznik do IL-1
ZIL-3 – załącznik do IL-1

6.  BPiO.3122  PODATEK LEŚNY – osoby prawne

DL-1 – deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 – załącznik do DL-1
ZDL-2 – załącznik do DL-1

7.  BPiO.3140  Zaświadczenie w sprawach podatkowych BPiO.3140/1 – wniosek o wydanie zaświadczenia
BPiO.3140/2 - wniosek o wydanie zaświadczenia
8.  BPiO.3121  Ulga inwestycyjna w podatku rolnym BPiO.3121/1 – wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
9.  BPiO.3153  AKCYZA

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
BPiO.3153/1 – oświadczenie strony
Zestawienie faktur
Formularz informacji o pomocy publicznej

10. BPiO.3124 ŚRODKI TRANSPORTOWE

DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1A – załącznik do DT-1
BPiO.3124/1 – oświadczenie rolnika o wykorzystaniu przyczepy/naczepy wyłącznie do celów rolniczych

11. BPiO.313 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12. BPiO.3210 Opłata miejscowa

BPiO.3210/1 – pobór opłaty miejscowej – formularz
BPiO.3210/2 – pobór opłaty miejscowej

13. BPiO.3221 Zwrot nadpłaty BPiO.3221/1 – prośba o zwrot nadpłaty/przeksięgowanie nadpłaty/zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań