Aktualności

Gmina Włoszakowice z przyznanym dofinansowaniem dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
25 listopada 2022

Gmina Włoszakowice z przyznanym dofinansowaniem dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5849/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku zatwierdził zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  finansowanych  ze środków  Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. 

7 ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazdowo
25 listopada 2022

7 ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazdowo"

25 listopada o godzinie 9:10 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.„ Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazdowo".

80 rocznica śmierci Czesława Gębaczki
25 listopada 2022

80 rocznica śmierci Czesława Gębaczki

25 listopada wójt Robert Kasperczak oraz starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak złożyli pod pomnikiem przy Placu 21. Października wiązanki kwiatów.

Gmina Włoszakowice podpisała umowę na dostawę i sprzedaż węgla
25 listopada 2022

Gmina Włoszakowice podpisała umowę na dostawę i sprzedaż węgla

24 listopada br. wójt Robert Kasperczak podpisał umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Gmina Włoszakowice złożyła wniosek o dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
25 listopada 2022

Gmina Włoszakowice złożyła wniosek o dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o udzielenie w roku 2023 dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Modernizacja oraz budowa oświetlenia we Włoszakowicach
23 listopada 2022

Modernizacja oraz budowa oświetlenia we Włoszakowicach

Na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych firma ENEA Oświetlenie wykonuje roboty związane z budową oraz wymianą oświetlenia ulicznego.

Sukces Chóru Męskiego
22 listopada 2022

Sukces Chóru Męskiego