Podpisanie umowy na dofinansowanie renowacji pomnika w Dłużynie

Dodano: 07 lipca 2023

 Podpisanie umowy na dofinansowanie renowacji pomnika w Dłużynie

Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak podpisał umowę dotyczącą dofinansowania zadania renowacji pomnika "Pamięci parafian Dłużyńskich poległych pomordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej" w ramach programu rządowego "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach powyższego zadania zostaną wykonane prace kamieniarskie polegające m.in. na demontażu starych i montażu nowych elementów pomnika, wykonaniu nowej płyty z inskrypcjami oraz prace pielęgnacyjne przy zieleni otaczającej pomnik jak również zamontowanie tablicy informacyjnej.

Wysokość dofinansowania jakie gmina otrzymała na ww. zadanie wynosi 33 300,00 zł.

Termin wykonania prac zaplanowano do 30 listopada 2023 r.

P.W.