Gminne inwestycje drogowe przebiegają zgodnie z harmonogramem

Dodano: 26 lipca 2022

Gminne inwestycje drogowe przebiegają zgodnie z harmonogramem

Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak wizytował roboty drogowe które, aktualnie mają miejsce na terenie naszej gminy. Spośród kilku trwających robót włodarz skontrolował postęp prac na ul. Apolonii Prałat we Włoszakowicach oraz ul. Drzymały w Bukówcu Górnym.

Obecnie we Włoszakowicach firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. wykonuje roboty związane z układaniem obrzeży drogowych oraz prace związane z wymianą oraz stabilizacją gruntu na nowo ułożonej instalacji wodociągowej. Następnym etapem robót będzie modernizacja istniejącego chodnika na ulicy Zachodniej wraz z ułożeniem elementów odwodnienia.  

Kolejną inwestycją jest budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na ul. Drzymały w Bukówcu Górnym oraz ul. Wichrowe Wzgórza w Dominicach. Tu firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o. zakończyła już swoje prace związane z układaniem nawierzchni asfaltowej na w/w ulicach. Ostatnim etapem prac będzie wykonanie poboczy, które siłami własnymi zrealizują pracownicy Zarządu Dróg Gminnych.

Równolegle poza w/w inwestycjami na terenie gminy trwają roboty drogowe związane z budową ciągu pieszego od ulic Bukowej do ulicy Machnikowskiego we Włoszakowicach oraz  budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej prowadzącej z Włoszakowic do Dominic.

N.J.

zdj. Radosław Sieracki