Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym – zdrowie i życie!

Dodano: 30 czerwca 2020

Główny Inspektor Pracy przekazuje apel skierowany do rolników o przestrzeganie podstawowych zasad związanych z zapewnieniem bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, także związanego z zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w gospodarstwach.

Czas zbliżających się żniw to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, jak i transportem plonów. Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród ofiar tych wypadków są także dzieci.

Szeroka popularyzacja załączonego apelu może przyczynić się do stosowania przez rolników zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, lepszej organizacji prac, zachowania rozsądku.

Z powyższym apelem można zapoznać się poniżej.

Pliki do pobrania