Rozporządzenie nr 21/20 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Dodano: 30 czerwca 2020

ROZPORZĄDZENIE NR 21/20 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego.

 
W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Ratowice, gm. Lipno powiat leszczyński określa się obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący teren gmin powiatu leszczyńskiego: Lipno, Osieczna, Włoszakowice, Miasto Leszno oraz teren gmin powiatu kościańskiego: Śmigiel, Kościan, Krzywiń, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego.

Do najważniejszych informacji dotyczących Gminy Włoszakowice jest obszar od zachodu: wzdłuż ulicy Jodłowej w Wilkowicach do miejscowości Boguszyn dalej wzdłuż drogi w kierunku Bronikowa do granicy powiatu. Od granicy w powiecie kościańskim wzdłuż drogi Boguszyn – Bronikowo, dalej przecinając drogę ul. Leśna w Morownicy (zabudowa nr 11), później w kierunku Śmigla, przecinając ul. Jana Kilińskiego w Śmiglu, dalej do miejscowości Glińsko.

répliques montres

Na obszarze, o którym mowa powyżej:

Zakazuje się:
wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.
Nakazuje się:
oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Możliwość zapoznania się w całości z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego jest dostępne w linku poniżej.

réplique montres tag heuer

 

Pliki do pobrania