Spotkania dla hodowców trzody chlewnej - ASF

Dodano: 23 czerwca 2020

Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2020/860 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich część gminy Włoszakowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko Wielkie, aż do południowej granicy gminy w powiecie leszczyńskim objęta została niebieską strefą.

W związku z powyższym przypominamy o zachowaniu zasad bioasekuracji oraz ograniczeniach wynikających z wprowadzenia niebieskiej strefy na tym obszarze.

Pragniemy również poinformować, iż dla hodowców trzody chlewnej między innymi z terenu gminy Włoszakowice, Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wójt Gminy Lipno oraz Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna organizują spotkania informacyjne.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie o godz. 13.00, kolejne odbędzie się 1 lipca 2020 roku w Centrum Kultury i Bibliotece w Osiecznej również o godz. 13.00.