Stefan Skorupiński powrócił na swoje miejsce

Dodano: 02 czerwca 2020

Stefan Skorupiński powrócił na swoje miejsce

Charakterystyczna rzeźba przedstawiająca postać Stefana Skorupińskiego, znanego w naszej okolicy regionalisty i społecznika, po gruntownym odrestaurowaniu wróciła na swoje miejsce we włoszakowickim parku. Prace polegające na uzupełnieniu, odmalowaniu i zabezpieczeniu figury zlecił Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, a ich przeprowadzeniem zajął się jej autor – rzeźbiarz ludowy z Bukówca Górnego Jerzy Sowijak.

Przypomnijmy, że Stefan Skorupiński (1907-1994) prowadził we Włoszakowicach swój zakład fryzjerski. Wraz z żoną Heleną Biernat angażował się także w tutejsze życie kulturalne o charakterze regionalnym, organizując przedstawienia teatralne i dożynki połączone z występami gimnastycznymi, ożywiając działalność kapel dudziarskich oraz odtwarzając dawne tańce i przyśpiewki pochodzące z tych okolic. Po II wojnie światowej założył Zespół Regionalny obejmujący kółko taneczne, muzyczne i teatralne. W roku 1955 został mianowany Kierownikiem Wiejskiego Domu Kultury i pełnił tę funkcję przez 15 lat. W latach 1966-1967 był współorganizatorem remontu włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich. Uczestniczył również w zakładaniu Ogniska Muzycznego, Izby Regionalnej i Muzeum im. Karola Kurpińskiego. Ponadto należał do grona organizatorów Ogólnopolskich Konkursów Młodych Instrumentalistów i wielu innych przedsięwzięć kulturalnych, które przyniosły mu szeroką sławę i popularność. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (źródło: Malepszak S., Gmina Włoszakowice 800 lat dziejów, s. 357-358).

Tych, którzy obawiają się o losy charakterystycznego roweru, będącego atrybutem Stefana Skorupińskiego i nieodłącznym elementem przedstawiającej go rzeźby, uspokajamy, że już niedługo również on powróci na swoje miejsce. Oczywiście po należytym odnowieniu i zabezpieczeniu.

Korzystając z okazji zapraszamy do wysłuchania piosenki autorstwa Mariana Skorupińskiego (syna Stefana Skorupińskiego) pt. „Gdzie jest szczęście” w wykonaniu Katarzyny Kaczmarek i Mariusza Kowalczyka.

A.A.