Filmik promocyjny Samorządowego Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach

Dodano: 12 sierpnia 2020

Filmik promocyjny Samorządowego Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach

Zachęcamy do zapoznania się z filmikiem promującym Samorządowe Ognisko Muzyczne we Włoszakowicach, które w przyszłym roku obchodzić będzie okrągły jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Filmik ten przygotował jeden z instruktorów SOM – Grzegorz Thiel.