Pierwszy etap przebudowy ulicy Wolności we Włoszakowicach

Dodano: 28 marca 2024

Pierwszy etap przebudowy ulicy Wolności we Włoszakowicach

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac na rok 2024, na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach firma Drogowe Roboty Sp. z o. o. z Krzycka Wielkiego przeprowadziła pierwszy etap przebudowy nawierzchni na ulicy Wolności.

Zakres prac obejmował frezowanie odcinków newralgicznych wraz z ułożeniem nowej warstwy z masy asfaltowej na odcinku od ronda do zjazdu na ul. Ogrodową oraz uzupełniono również ubytki w asfalcie na pozostałej części ulicy. Koszt przeprowadzonego remontu wyniósł około 140 000,00 zł brutto.

Kolejny etap przebudowy będzie obejmował wykonanie poszerzenia ulicy do 6 m., budowę chodnika o szerokości 2,5 m. wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornikiem odparowującym. Zmodernizowane zostanie również oświetlenie drogowe obejmujące wymianę i rozbudowę punktów świetlnych. W uzgodnieniu z Powiatem Leszczyńskim zostanie wybudowane doświetlone przejście dla pieszych na ulicy Wolsztyńskiej.

Radosław Sieracki - kierownik Zarządu Dróg Gminnych