Gmina Włoszakowice nabyła nieodpłatnie kolejną nieruchomość

Dodano: 25 marca 2024

Gmina Włoszakowice nabyła nieodpłatnie kolejną nieruchomość

22 marca 2024 r. Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak reprezentujący Gminę Włoszakowice i Pan Mikołaj Kiwerski Pełnomocnik Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, podpisali akt notarialny dotyczący nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości.

W oparciu o podpisany akt notarialny Gmina Włoszakowice objęła nieodpłatnie prawem własności nieruchomość o powierzchni 0,4142 ha położoną w miejscowości Boszkowo – Letnisko.

Przejęta nieruchomości leży w pasie przybrzeżnym Jeziora Dominickiego przy Ośrodku Żeglarskim Gminy Włoszakowice położonego w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej.

Przejęcie nieruchomości nastąpiło na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie kultury fizycznej tj. zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej.

Zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego oraz harmonogramem realizacji inwestycji termin jej zakończenia określony został do dnia 31.12.2028 r.

M.M.