Podpisano umowę na modernizację terenu przy budynku sali wiejskiej w Bukówcu Górnym

Dodano: 18 maja 2023

Podpisano umowę na modernizację terenu przy budynku sali wiejskiej w Bukówcu Górnym

18 maja br. w Urzędzie Gminy Włoszakowice podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Wymiana kostki brukowej wraz z utwardzeniem terenu i odwodnieniem w obrębie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej i sali wiejskiej w miejscowości Bukówiec Górny”.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji została firma RIEDEL – Piotr Riedel z siedzibą we Włoszakowicach.

Umowę ze strony gminy Włoszakowice podpisał Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Włoszakowice Moniki Ławeckiej. Natomiast ze strony wykonawcy stosowny podpis złożył właściciel firmy Piotr Riedel.

Zakres robót będzie obejmował m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni przy sali wiejskiej oraz budynku OSP, wykonanie podbudowy dla podjazdów i chodników, układanie kostki brukowej, odprowadzanie wody opadowej z rynien w tym wykonanie drenażu, przebudowę schodów wejściowych do sali wiejskiej z kostki brukowej (wejścia boczne). Zadanie obejmuje również montaż oświetlenia budynku w tym: oświetlenie muralu, oświetlenie budynku OSP i sali wiejskiej od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Całkowita wartość prac wyniesie 294 585,00 zł brutto z terminem realizacji do 8 czerwca br.

N.J-M.