Zmiana przepisów z zakresu środków ochrony roślin

Dodano: 24 kwietnia 2023

Zmiana przepisów z zakresu środków ochrony roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023 - 2027 ( Dz. U. z 2023 r. poz. 412 ) od 4 maja 2023 r. wraca obowiązek posiadania:

  • aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu środków ochrony roślin,
  • aktualnego zaświadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.