Ogłoszono przetarg na modernizację terenu przy budynku sali wiejskiej w Bukówcu Górnym

Dodano: 14 kwietnia 2023

Ogłoszono przetarg na modernizację terenu przy budynku sali wiejskiej w Bukówcu Górnym

Gmina Włoszakowice ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wymiana kostki brukowej wraz z utwardzeniem terenu i odwodnieniem w obrębie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej i sali wiejskiej w miejscowości Bukówiec Górny”.

Zakres robót będzie obejmował m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni przy sali wiejskiej oraz budynku OSP, wykonanie podbudowy dla podjazdów i chodników, wkładanie kostki brukowej, odprowadzanie wody opadowej z rynien w tym wykonanie drenażu, przebudowę schodów wejściowych do sali wiejskiej z kostki brukowej (wejścia boczne). Zadanie obejmuje również montaż oświetlenia budynku w tym: oświetlenie mural, oświetlenie budynku OSP i sali wiejskiej od strony ulicy Powstańców Wlkp.

Termin składania ofert mija 28 kwietnia br. o godz. 9.00. Informacje na temat ogłoszonego postępowania są dostępne na Platformie Zakupowej

N.J-M.