II nabór wniosków na zakup węgla na preferencyjnych zasadach - druk wniosku na 2023 rok

Dodano: 20 stycznia 2023

II nabór wniosków na zakup węgla na preferencyjnych zasadach - druk wniosku na 2023 rok

Osoby chcące skorzystać z możliwości preferencyjnego zakupu węgla w cenie 2 tys. zł za tonę mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Włoszakowice. Informujemy kto może skorzystać z preferencyjnego zakupu, ile węgla można kupić oraz jak wygląda procedura zakupu. Nabór potrwa do 24 lutego 2023 r.

Kto może skorzystać z preferencyjnego zakupu węgla?

Z preferencyjnego zakupu węgla może skorzystać osoba, która otrzymała dodatek węglowy lub został jej przyznany dodatek węglowy, jak i osoba, która nie składała wniosku o dodatek węglowy, ale (posiada prawo) spełnia warunki do jego otrzymania.

Osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskazuje rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce kupić. Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem Gmina Włoszakowice określi popyt na zakup węgla w postaci groszku i orzecha.

Kto nie może skorzystać z preferencyjnego zakupu węgla?

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta gospodarstwo domowe, którego członek nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości równej lub większej 3 tony (np. PGG, Tauron).

Ile wynosi preferencyjna cena węgla i ile można go kupić?

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie do 2.000 zł brutto za tonę. Cena zakupu paliwa stałego, o której mowa powyżej, nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosi wnioskodawca.

W sytuacji, gdy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w 2022 roku w ilości 1,5 tony należy tą informację odnotować we wniosku, ponadto można wnioskować tylko o ilość 1,5 tony węgla.

Przypominamy, że na cały okres grzewczy 2022-2023 gospodarstwo domowe może zakupić 3 tony węgla po preferencyjnej cenie.

W przypadku, gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego (węgla) po cenie preferencyjnej albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość powiększa limit na 2023 rok.

Jak wygląda procedura preferencyjnego zakupu węgla?

 1. W pierwszej kolejności osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach składa do Urzędu Gminy Włoszakowice wniosek o preferencyjny zakup węgla.
 2. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 3. Po pozytywnej weryfikacji wniosku telefonicznie poinformujemy wnioskodawcę o konieczności podpisania umowy wiążącej do zakupu paliwa stałego na podstawie, której dokonuje wpłaty za węgiel na konto gminy wskazane w umowie. Wpłaty można dokonać: przelewem na konto lub w kasie urzędu – gotówką.
 4. Po dokonaniu wpłaty za węgiel, mieszkaniec otrzymuje fakturę VAT wraz z wyznaczonym punktem dystrybucyjnym realizującym odbiór węgla.
 5. Następnego dnia po otrzymaniu faktury VAT mieszkaniec kontaktuje się z wskazaną firmą w celu ustalenia terminu odbioru węgla lub dowozu węgla do miejsca zamieszkania.
 6. Jednocześnie Urząd Gminy Włoszakowice przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa, do składu zajmującego się dystrybucją węgla. 

Gdzie będzie można dokonać odbioru paliwa stałego (węgla)?

W gminie transportem, magazynowaniem oraz wydawaniem mieszkańcom paliwa stałego zakupionego przez samorząd zajmuje się sześć składów, z którymi zostały podpisane umowy, tj.:

 • BH Topaz Dorota Zygmunt - Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 33A,
 • PHU Star-JP Waldemar Pluta - Włoszakowice ul. Kurpińskiego 33A
 • PH Chudak Spółka Jawna – Włoszakowice, Powstańców Wlkp. 46,
 • FUHT Jan Zapłata - Bukówiec Górny, ul. Sokołowicka 3
 • PPUH Małgorzata Makała - Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wlkp. 89
 • ZPUH Anna Kubis - Krzycko Wielkie, ul. Dworcowa 2.

Koszt zakupu węgla nie obejmuje kosztu transportu ze składu do gospodarstwa domowego oraz usługi workowania zakupionego węgla. Koszt dodatkowych usług realizowanych w ramach zakupu ustalony przez składy wynosi:

- 60 zł brutto za tonę /za transport ze składu do gospodarstwa domowego,

- 200 zł brutto za tonę /za usługę workowania.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa do dnia 30.04.2023 r. można składać od 23 stycznia 2023 r. do 24 lutego 2023 r. Można to zrobić:

1) osobiście:

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Gminy Włoszakowice, pok. nr 106

ul. K. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

2) za pośrednictwem poczty:

Urząd Gminy Włoszakowice

ul. K. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

3) w formie elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP – https://epuap.gov.pl – korzystając z usługi „Wyślij pismo ogólne” na adres „Urząd Gminy Włoszakowice”. Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać: podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Uwaga: wniosek on-line, udostępniony na stronie gov.pl, nie zawiera podstawowych informacji zawartych we wniosku papierowym np. wnioskowanej ilości oraz frakcji węgla. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością jego uzupełnienia.

Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Uwaga:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), zakup paliwa przez gminę będzie realizowany od podmiotu wskazanego przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
 2. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe jest zamieszczony poniżej.
 3. Sprzedaż węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Włoszakowice we współpracy z lokalnymi składami węglowym uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonej spółki rządowej.

Pliki do pobrania